Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvan: FPPRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
Adres: HALİL RIFAT PAŞA MAH. YÜZER HAVUZ SOK. 27/29A ŞİŞLİ İSTANBUL
Telefon: 0850 308 44 00
E-posta: [email protected]

1.2. ALICI

Tüm üyeler: E-ticaret sitesi fpakademi.com’a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait fpakademi.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

3.1. Ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. SATICI, haklı bir gerekçeye dayandığı durumlarda, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

4.6. SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildirmek zorundadır. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu mal veya hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya [belirtilen iletişim bilgileri] bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

5.3. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

6.1. İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yer tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 7 – YÜRÜRLÜK

7.1. ALICI, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayarak tüm şartları kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin internet sitesinde ALICI tarafından okunup kabul edilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:
FPPRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.